Metodologia

Metodología

Metodologia


Personal 7 utilitza una metodologia pròpia per poder desenvolupar tot el
procés en l’àmbit dels serveis de treball temporal. A través dels nostres recursos humans experts en cada fase del projecte, així com dels recursos tecnològics de gestió de RH més avançats, oferim els millors resultats als nostres clients.

Fixació conjunta d’objectius amb el client

Anàlisi i descripció del lloc de treball

Reclutament de personal

Selecció de candidats

Formació contínua

Control i seguiment